page1image1763744

Multiculturele talenten aan tafel

met top Nederlands bedrijfsleven

Contact met ‘oude-wittemannencultuur’ verloopt moeizaam

Bas Knoop

Rotterdam

Een tikkeltje gespannen schui- felen zo’n 150 multiculturele ta- lenten tegen half zeven de eetzaal in. Op zoek naar hun bedrijf én mogelijk toekomstige stageaan- bieder of werkgever. Driedelig blauw en een mantelpakje wis- selen af met vlotte jeans en een zomerjurk.

‘Ik vind het wel spannend. Zo vaak krijg je niet de mogelijkheid om te netwerken met de top van het bedrijfsleven’, zegt een twin- tigjarige rechtenstudente met Bosnische roots, die anoniem wil blijven. ‘Wij Bosniërs laten niet zo snel het achterste van onze tong zien. Maar mijn mening over de Nederlandse bedrijfscul- tuur is heel duidelijk: een oude- wittemannencultuur, waar het voor studenten van niet-westerse komaf lastig is binnen te komen.’

De Rotterdamse Kuip was woensdagavond het decor van het derde diversiteitsdiner. Studenten of starters op de ar- beidsmarkt met een biculturele achtergrond kregen de kans ge- sprekken te voeren met hr-mana- gers en recruiters van grote Ne- derlandse bedrijven als Philips, Unilever, Rabobank en KPMG, en verschillende overheidsinstel- lingen. Geen formele sollicitatie, maar wel een makkelijke manier om in contact te komen met de top van het bedrijfsleven.

LinkedIn-contacten en visite- kaartjes werden driftig uitgewis- seld en een enkeling verliet de zaal met een stageplek op zak.

Juist in de contacten tussen be- drijven en studenten en starters van niet-westerse komaf gaat het nog vaak mis. ‘Ze weten elkaar niet goed te vinden’, stelt Melvin Tjoe Nij van Young Global Peop- le, een recruitmentplatform voor multicultureel talent.

Samen met zakenman Edzard Koole nam hij in 2016 het initi- atief voor het diversiteitsdiner. ‘Culturele diversiteit is nog altijd een blinde vlek in de besturen van veel bedrijven’, zegt Tjoe Nij. ‘Het maakt geen onderdeel uit van de ondernemingsstrategie. Kijk naar de top van onze bedrij- ven en overheden, die kleurt wit. En niemand valt dat op, niemand zegt daar iets van.’

Het diner is dan ook vooral be- doeld als een ontmoeting tussen culturen. ‘Bedrijven moeten zich verdiepen in de waarden en nor- men van multiculturele talenten’, vindt Tjoe Nij. ‘Nederland heeft een ik-cultuur, gericht op cijfers en prestaties. Mensen met een andere culturele achtergrond

‘Je bent gek als je culturele diversiteit negeert. Het bevor- dert de creativiteit en innovatie’

denken veel meer in termen van “wij”. En kom uit je bubbel en probeer op andere plekken talent te werven. Laat de corporale stu- dentenverenigingen eens links liggen.’

Wendy Aendekerk beaamt
dit. Zij is hr-directeur bij Eriks, een dochteronderneming van familiebedrijf SHV. ‘Wij zijn
een oer-Hollands bedrijf, dat oer-Hollandse kanalen en net- werken gebruikt om mensen te werven. Ik ben hier vooral om te leren. Ik ben benieuwd hoe deze doelgroep denkt. Wat multicul- turele talenten belangrijk vinden aan een werkgever. Misschien kennen ze ons helemaal niet.
Je bent als ondernemer gek als
je culturele diversiteit negeert. Het bevordert de creativiteit en innovatie op de werkvloer. Men- sen met een andere culturele achtergrond brengen heel andere ideeën mee.’

Voor de 29-jarige Raffi Ohanis is het de tweede keer dat hij aan- schuift bij het diversiteitsdiner. Vier jaar geleden vluchtte hij uit het Syrische Aleppo naar Neder- land. Aan zijn contacten tijdens het eerste diner hield hij twee stageplekken over. ‘Nu ben ik op zoek naar een echte baan’, zegt Ohanis, die onlangs zijn studie elektrotechniek afrondde en in Syrië is opgeleid tot telecom engi- neer. ‘Ik hoop dat ik mijn tafelge- noot HPE overtuigd heb van mijn kwaliteiten.’

Een tafel met deelne- mers aan het diversi- teitsdiner. FOTO: MICHEL DE GROOT VOOR HET FD

page1image1660016page1image2939920

pagina 5, 11-05-2018 © Het Financieele Dagblad